PIONEER je klinická výzkumná studie hodnotící hodnocený přípravek pegcetacoplan u dospívajících, kterým byla diagnostikována PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie).

Najít účastnící se výzkumné pracoviště