PIONEER is een klinisch wetenschappelijk onderzoek ter beoordeling van het onderzoeksmiddel pegcetacoplan bij jongeren met de diagnose PNH (paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie).

Zoek een deelnemend onderzoekscentrum